top of page
©frederikbeyens_riothermie-022.jpg

Zijn er voorwaarden voor riothermie?

Naast de evidente voorwaarden (goede geografische ligging dicht bij onze collector/ons zuiveringgstation, voldoende aanwezig debiet voor warmte-afname, interessante warmtevraag) stelt Aquafin zelf nog bijkomende voorwaarden alvorens warmte aan een partij kan worden toegekend. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat iedereen een eerlijke kans krijgt aanspraak te maken op warmte aanwezig in onze stelsels. De manier waarop Aquafin aanvragen rond gezuiverd afvalwater behandelt, kan teruggevonden worden op onze website via onderstaande link.

Kan ik subsidies aanvragen?

Ja dat kan! De Europese call groene warmte subsidieert grotere projecten waarbij groene warmte wordt ingezet. Sinds 2023 wordt riothermie officieel erkend als groene warmte, en kunnen projecten die deze techniek includeren en voldoen aan de minimale call-voorwaarden zo'n 45% tot wel 65% gesubsidieerd worden. Meer informatie rond de call groene warmte vind je via onderstaande link.

bottom of page